AR-GE

POLİFARMA İLAÇ olarak insan sağlığına ve ilaca erişime verdiğimiz önemi Ar-Ge çalışmalarımızın temeli olarak görmekteyiz.

POLİFARMA İLAÇ, toplumun sağlık ile ilgili ihtiyaçlarına en hızlı şekilde aksiyon alabilecek ve en hızlı şekilde cevap verebilecek bir firma kültürüne sahiptir. Bunu koruyabilmek için Ar-Ge çalışmalarımız günden güne artmakta, elde ettiğimiz başarılar firmamızı emin adımlarla zirveye taşımaktadır.

POLİFARMA İLAÇ, hem ülke çapında hem de küresel pazarda yarattığı değerler ile sürdürülebilir, büyümesini koruyan, insan sağlığına olduğu kadar çevreye de duyarlı, yüzde yüz yerli sermayeli milli ilaç firması olma vizyonunu benimsemiştir.

POLİFARMA İLAÇ olarak, 30 yıldır ülkemizin Kamu Hastaneleri ve Özel Hastanelerinin kliniklerinde kullanılan en temel parenteral ürünleri üretmenin yanında en yeni molekülleri de pazara sunmak için çalışmalarına devam etmektedir.

Halen 350’nin üzerinde farklı form ile Türkiye’nin ‘Hastane Ürünleri Üreticisi’ olma yolunda ilerleyen POLİFARMA İLAÇ, olağanüstü şartlarda kendi kendine yetebilecek bir Türkiye hayaliyle, kliniklerde en çok kullanılan IV ilaç formundaki ürünlere odaklanarak Ar-Ge faaliyetlerine devam etmektedir.

POLİFARMA İLAÇ olarak, Ar-Ge süreçlerini başarı ile yürüttüğümüz yeni nesil ilaçlarımızı ülkemiz sağlık sektörüne sunmanın gururuna ilaveten 30’a yakın ülkeye yaptığımız ihracat ile uluslararası alanda ülkemizi başarıyla temsil etmenin gururunu da yaşıyoruz. Bu yenilikçi yüzümüz ile ihracat potansiyelimiz her yıl katlanarak artmaktadır.

POLİFARMA İlaç, karlılığı artırarak ve inovasyonu sürdürerek gerçek anlamda küresel düzeyde tanınan bir şirket olma temelini oluşturmayı amaçlamaktadır.

Tüm ürünler için Ar-Ge süreçleri bilimsel ve etik kurallara, ulusal ve uluslararası tüm kılavuzlara bağlı kalarak titizlikle yürütülmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetmelik Kılavuzları ve Güncellenen Kararları, Avrupa İlaç Ofisi (EMA) Kılavuzları, ICH (International Conference on Harmonization) Kılavuzları ve Amerika İlaç ve Gıda dairesi (FDA) Kılavuzları takip edilerek güncellenen her bir maddeye hızlı bir adaptasyon sağlanmakta ve sektörde öncü firma olarak hareket edilmektedir.

POLİFARMA İLAÇ’ta çalışan her bir bireyin kendisini özel ve değerli hissetmesini sağlayan bir yönetim anlayışı ve firma kültürü ile çalışanların innovatif yönleri açığa çıkarılır. Bireyler fikirlerini özgürce beyan edebilir, firmanın geleceğine katkı sağlayabilir.

Yeniliklere açık olmanın verdiği firma kültürü ve Innovasyona verdiğimiz önem ile konusunda uzman, tecrübeli ve Ar-Ge duygusuna sahip çalışanlarımız başarıyı sektörün bir adım önünde yakalamanın gururunu yaşıyoruz.

Kendi öz kaynakları ile finanse ettiği Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra üniversiteler ve destek sağlayıcı kurumlar ile sürdürdüğü Ar-Ge projeleri ile bilimsel farkındalık oluşturmakta, gençlerimize ve geleceğimize ışık tutmaktadır.

İnovasyonu; Ar-Ge Merkezimizde sürekli olarak yeni Araştırma – Geliştirme projelerine yatırım yaparak, konusunda eğitimli ve uzman çalışanlarımızın gelişimini destekleyerek ve faaliyetlerimizi insan ve çevre sağlığı odaklı genişleterek sağlıyoruz.

POLİFARMA AR-GE olarak bizler, POLİFARMA İLAÇ için sürdürülebilir bir büyüme sağlamak amacıyla sadece yeni ürünler geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda toplumun temel ihtiyaçlarına cevap veren inovasyonu da gerçekleştiriyoruz.

POLİFARMA AR-GE olarak bizler, kurumsal faaliyetler için karar kriterleri olan "Sürdürülebilir", "Yenilikçi" ve "Kalite" ye dayalı Ar-Ge'yi destekliyoruz.

POLİFARMA AR-GE olarak çalışmalarımızı, hastaların ve ülkemizin ihtiyaçlarına odaklanarak köklü geçmişimize ait deneyimlerimiz ışığında şekillendiriyoruz.

POLİFARMA AR-GE, birbiri ile ortak ve paralel çalışmalar yürütebilen; Patent araştırma değerlendirme ve yeni patent yazabilen bilimsel yetkinlikte olan uzmanlar, Yeni ürün proses & formülasyon geliştirme çalışmalarını başarı ile yürüten uzmanlar, Analitik metot geliştirme ve validasyon çalışmalarını başarı ile yürüten uzmanlar, Ticari ürünlerde alternatif tedarikçi ve iyileştirme çalışmalarını başarı ile yürüten uzmanlar ve Stabilite çalışmalarını yürüten gruplardan oluşmaktadır. Ar-Ge süreçlerinde Pilot Üretim Proses Validasyonu çalışmaları yürütülmektedir. Bilimsel makaleler ve yayınlar ile bilimsel gelişmeler yakından takip edilmekte, seminerler eğitimler ve fuarlara katılım ile modern teknikler teknolojiler firma içerisine adapte edilmekte, modern üretim teknolojileri, gelişen bilgi işlem teknolojileri etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

POLİFARMA AR-GE ‘de tüm süreçler Uluslararası İyi Üretim Uygulamaları (cGMP-current Good Manufacturing Practice) ve İyi Laboratuvar Uygulamaları (current Good Laboratory Practice - GLP) gerekliliklerine uygun olarak, CTD (Common Technical Document) Formatında ruhsat dosyası hazırlığına uygun şekilde yürütülmektedir.