Çevre Politikamız

Polifarma İlaç San.  ve Tic. A.Ş olarak faaliyetlerimizde çevre mevzuat’ının hükümlerine uymayı, çevre etkilerini kontrol altında tutarak bu etkileri azaltıp çevresel performansımızı sürekli iyileştirmeyi ve gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmayı genel amaç olarak benimsemiştir.
Çevre Politikamızın başlıca ilkeleri;

  • Sürdürülebilir kalkınmanın tüm imkânlarını maksimum düzeyde kullanmak
  • Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak
  • Kirliliği kaynağında tespit etmek ve kirliliği en aza indirmek
  • Çevre bilincini yaygınlaştırmak amacıyla eğitimler düzenlemek
  • İklim değişiklikleri ve küresel ısınmanın önlenmesi amacıyla tüm operasyonlarımızda doğal kaynak tasarruf tedbirlerini özendirmek
  • Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sisteminin performansını ve etkinliğini izlemek, ölçmek ve sürekli iyileştirmek
  • Çevreyle ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine bağlı kalmak, mevzuatlarda yapılan değişikliklere uyum sağlamak,
  • Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak
  • Çevresel amaçlarını ve hedeflerini sürekli geliştirmek ve iyileştirmek,
  • Atıkların azaltımı, tekrar kullanımı ve geri kazanımı için çalışmalar yapmaktır.
“Çevre Yönetim Sistemi” mizin sürekli iyileştirilmesi üst yönetiminde liderliğinde tüm çalışanlarımız tarafından paylaşılan bir sorumluluktur. Tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve taşeronlarımız bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde hareket etmektedir.

Genel Müdür
Ufuk KUMRULU


16.04.2019