Çevre Politikamız

 • Sürdürülebilir kalkınmanın tüm imkanlarını maksimum düzeyde kullanmak
 • Önemli çevresel boyutu olan ve iş sağlığı güvenliği riski taşıyan tüm faaliyetlerin etkin kontrolü ile ilgili riskleri minimize etmek
 • Atıkları kaynağında azaltmak ve kurallara uygun olarak geri kazanımını veya bertaraf edilmesini sağlamak
 • Çalışanlarda çevre bilincinin geliştirilmesi maksadıyla gerekli eğitimleri vermek
 • İklim değişiklikleri ve küresel ısınmanın önlenmesi amacıyla tüm operasyonlarımızda doğal kaynak tasarruf tedbirlerini özendirmek
 • Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sisteminin performansını ve etkinliğini izlemek, ölçmek ve sürekli iyileştirmek
 • Mal ve hizmet alımlarımızda çevre ile uyumlu ürün ve hizmetleri tercih etmek
 • Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre sunulabilmesi için yürütülen çevreci projelere katkıda bulunmak
 • Yükümlü olduğumuz, yürürlükteki yasal ve diğer şartlara riayet etmek

  Genel Müdür
  Ufuk KUMRULU


  23.01.2018