Haberler

1 Eylül 2014

Voluhes (HES 130/0,4) %6 500 ml I.V İnfüzyon İçin Çözelti formu ile Türk Tıbbın hizmetine sunulmuştur.

POLİFARMA İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. olarak,

-          HİDROKSİ ETİL NİŞASTA (hydroxy ethyl starch : HES) etkin madde ailesinin, Türkiye ilaç pazarındaki en yeni üyesi olan HES 130/0,4 formunu içeren,

-          Türkiye’deki ilk imal HES 130/0,4 çözeltisi,

VOLUHES’i Türk Tıbbının hizmetine sunmuş bulunmaktayız. 

VOLUHES; Hipovoleminin tedavi ve profilaksisinde, akut normovolemik hemodilüsyon (ANH) tekniğinde endikedir.

  Kliniklerde uygulanan standart tedavi protokolleri kapsamında yer alan, IV çözelti formundaki tüm temel ürünlerde; dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak, ve ürüne erişimi her daim, her koşulda mümkün kılmak için bıkmadan, yılmadan, durmadan çalışmaktayız… 

POLİFARMA İLAÇ

%100 TÜRK SERMAYESİ & %100 TÜRKİYE GÜCÜ


Geri