İK Politikamız

İşe Alım Süreci

Bizi hedeflerimize ulaştıracak en güçlü ve temel öğenin "eğitimli ve nitelikli çalışanlar" olduğunun bilincindeyiz. Bu sebeple personel seçiminde öncelikli olarak hedeflerimizi gerçekleştirmemize yardımcı olacak, büyümemizin devamlılığını sağlayacak, güler yüzlü, yenilikçi, öğrenmeye ve gelişmeye açık adayları tercih etmeye özen gösteririz.

Adaylarımızın genel başvurularını ve üye olduğumuz kariyer sitelerindeki ilanlarımıza iletilen başvuruları veri tabanımızda kayıtlı tutarız. Pozisyon ihtiyaçlarımız doğrultusunda aradığımız niteliklere, eğitime ve deneyime sahip adayları İnsan Kaynakları Yetkilileri tarafından ilk görüşmeye davet ederiz.

Olumlu olarak ilerleyen adaylarımıza pozisyonun gerektirdiği nitelikler çerçevesinde Genel Yetenek Testi, Kişilik Envanteri, Yetkinlik Envanteri, Değerlendirme Merkezi Uygulamaları ve/veya Yabancı Dil Sınavı gerçekleştirerek en uygun adayın pozisyona yerleştirilmesi için özenli bir çalışma yürütürüz.

Kariyer Planlama Süreci

Kariyer planlama anlayışımız çalışanımızın ulaşabileceği bir sonraki pozisyonu ve bu pozisyonla bağlantılı olarak da kariyerinin devamında ulaşabileceği konumları, diğer kariyer olanaklarını, sahip olması gereken teknik yeterlilik ve davranışsal yetkinlikleri, bir sonraki pozisyon için alınması gereken eğitimleri tanımlamak ve çalışanımıza bu çerçevede destek olmaktır.

Tüm çalışanlarımız bir üst pozisyona çıkmak için gerekli olan nitelik, bilgi ve deneyimi hazırlanmış olan pozisyon bazlı Görev Tanımlarından öğrenebilmekte ve bir üst pozisyona geçebilmek için hangi konuları başarması gerektiğini bilmektedir.

Eğitim Süreci

Şirketimiz bünyesinde çalışan her kademedeki personelin kişisel veya mesleki gelişimi üzerine aldıkları eğitimler ile insana yatırımın şirketimiz için paralel başarı sağlayacağı düşüncesine sahibiz.

Şirketimiz, çalışanların eğitim ihtiyaçlarını gidermek ve taleplerine karşılık verebilmek adına Eğitim Birimini kurarak, bu alanda personel istihdamı sağlamaktadır.

Eğitim Birimi olarak şirketimizin hedefleri doğrultusunda çalışanlarımızın bilgi, beceri, davranış ve tutumunu geliştirmek için eğitim ve gelişim faaliyetlerini saptamak, planlamak, gelişim alanlarını gözlemleyerek kurum geleceğine katkı sağlamayı amaçlamaktayız.

Göreve başlayan her çalışan için sabit bir işbaşı oryantasyon programı ve yapacağı Görev Tanımına uygun bölüm içi oryantasyon programının uygulanmasını titizlikle sağlamaktayız.
Şirketimizde Oryantasyon Eğitimi alan tüm personelin öncelikle;

» Tarihçemizi

» Vizyonumuzu ve Hedeflerimizi

» Politikalarımızı

» GMP ve İş Güvenliği Kurallarını

» Farmakovijilans ve Hijyen Kurallarını

Çok detaylı bir şekilde öğrenmesini amaçlanmaktayız.

Her yıl sonunda bir sonraki yıl için eğitim planı ve bütçesi hazırlayarak, yıl içerisinde bu plana uyum sağlamayı hedeflemekteyiz.

Yıl içerisinde planlı iletilmeyen eğitim talepleri ile bire bir ilgilenerek, bütçelerimiz doğrultusunda gerekli desteği sağlamaya gayret gösteririz. Bununla birlikte Kişisel ve Mesleki Gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile Yetkinlik Bazlı Eğitim Programlarını yürütmekteyiz.

Sürekli öğrenme hedefiyle çalışanlar için “Gezici Kütüphane” mizi kurarak eğitim bütçesinden bağımsız ayırdığımız pay ile personelimizin işleri, ihtiyaçları ve ilgileri doğrultusunda talep ettikleri kitapları Gezici Kütüphane’ mize kazandırmaya gayret gösteririz.

Ücret Yönetimi ve Sosyal Olanaklar

Ücret araştırmalarını baz alarak çalışanlarımızın bulunduğu pozisyona ait ücretlerini "piyasa ortalamasında toplam gelir" prensibine göre düzenlemekteyiz. Bununla birlikte;

» Yemekhane (Öğle Yemeği Servisi)

» Personel Servisi (Fabrika çevresi lokasyonlar ve İstanbul Avrupa Yakası için belirlenmiş güzergahlar doğrultusunda)

» Şirket aracı, cep telefonu hattı, notebook ve mobil internet erişim olanağı (pozisyon bazlı değişkenlik gösterir)

» Şirket Doktorumuz bulunmaktadır.

» İdari Kadrolarımız için çalışma saatlerimiz hafta için 5 gün olup 08:00 - 18:00 arasıdır.
Üretim Kadrolarımız 3 vardiya 08:00 – 16:00 / 16:00 – 24:00 / 24:00 – 08:00 çalışmaktadır.

İnsan Kaynakları Müdürü
Banu HAMARAT