İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİMİZ

İnsan Kaynakları Misyonumuz; Çalışanlarımızın memnuniyetini, verimliliğini ve kuruma olan aidiyetini artırmak amacıyla, başarı odaklı, iş birliği içerisinde çalışan, sektörün rekabet koşullarına hızlıca uyum sağlayabilen, kalite, yenilik ve değişim odaklı bir çalışma ortamı sağlayan kurum kültürü oluşturmak.

İnsan Kaynakları Vizyonumuz; Çalışmak için tercih edilen ve çevresine kuvvetle tavsiye edilen, bilinirliği yüksek bir işveren markası olma yönünde yenilikçi, yaratıcı, esnek ve dinamik insan kaynakları uygulamaları geliştiren, kurum içerisinde stratejik rol üstlenen bir birim olmak.

İnsan Kaynakları Değerlerimiz;
• Çalışan Odaklılık; biz insana değer ve saygı çerçevesinde hareket eden ve bunu kurum kültürü haline getirmeyi görev edinen bir ekibiz.
• Azimli olmak; biz kendi hırslarımızı ekip başarı önünde görmeyiz, takım başarısının bireysel başarıdan önde geldiğinin farkında olarak, azimli bir şekilde çalışmaya özen gösteririz.
• Etik İlkelere Bağlı Olmak; dürüst, adil, yasal yükümlülüklere bağlı hareket eden, kişiye özel muamele yapmadan, herkese eşit hizmet felsefesi ile hareket ederiz.
• Müşteri Odaklılık; çalışanlara her koşulda hizmet sağlayıcı bilinçle hareket ederiz, çalışan memnuniyetini her şeyin önünde tutmaya çaba sarf ederiz.
• Güvenilir Olmak; çalışanlar tarafından alanımızla ilgili verdiğimiz hizmetlere ve çalışma prensiplerimize güven ve saygı duyulacak bir ekip olabilmek için var gücümüzle çalışırız.
• Özgün ve Yenilikçi Olmak; bulunduğumuz koşullara ayak uydurabilecek, sektörün dinamiklerini takip eden ve kurumumuza özgü sistemleri kurabilen bir ekip olmaya uğraşırız.

İşe Alım Sürecimiz;
Bizi hedeflerimize ulaştıracak en güçlü ve temel öğenin "eğitimli ve nitelikli çalışanlar" olduğunun bilincindeyiz. Bu sebeple personel seçiminde öncelikli olarak hedeflerimizi gerçekleştirmemize yardımcı olacak, büyümemizin devamlılığını sağlayacak, azimli, yenilikçi, öğrenmeye ve gelişmeye açık adayları tercih etmeye özen gösteririz.

Adaylarımızın internet sitemizden yaptığı başvuruları, firmamıza gelerek yaptıkları başvuruları, çalışanlarımız tarafından referans yolu ile iletin cv’ leri ve üye olduğumuz kariyer sitelerindeki ilanlarımıza iletilen başvuruları veri tabanımızda kayıtlı tutarız. Pozisyon ihtiyaçlarımız doğrultusunda aradığımız niteliklere, eğitime ve deneyime sahip adayları İnsan Kaynakları Yetkilileri tarafından ilk görüşmeye davet ederiz.

Olumlu olarak ilerleyen adaylarımıza pozisyonun gerektirdiği nitelikler çerçevesinde Genel Yetenek Testi, Kişilik Envanteri, Yetkinlik Envanteri, Değerlendirme Merkezi Uygulamaları ve/veya Yabancı Dil Sınavı gerçekleştirerek en uygun adayın pozisyona yerleştirilmesi için özenli bir çalışma yürütürüz.

Eğitim Sürecimiz;
Şirketimiz bünyesinde çalışan her kademedeki personelin kişisel veya mesleki gelişimi üzerine aldıkları eğitimler ile insana yatırımın şirketimiz için paralel başarı sağlayacağı düşüncesine sahibiz.
Çalışanlarımızın, eğitim ihtiyaçlarını gidermek ve taleplerine karşılık verebilmek amacıyla 2018 yılı itibari ile Eğitim Birimini kurarak, bu alanda çalışmalarımızı hızlandırdık.
Hedeflerimiz doğrultusunda çalışanlarımızın bilgi, beceri, davranış ve tutumunu geliştirmek için eğitim ve gelişim faaliyetlerini saptamak, planlamak, gelişim alanlarını gözlemleyerek kurum geleceğine katkı sağlamayı amaçlamaktayız.
Göreve başlayan her çalışan için işbaşı oryantasyon programımız ve Görev Tanımına uygun bölüm içi oryantasyon programının uygulanmasını titizlikle sağlamaktayız.
Şirketimizde Oryantasyon Eğitimi alan tüm personelin öncelikle;
» Tarihçemizi
» Misyonumuzu, Vizyonumuzu ve Hedeflerimizi
» GMP ve İş Güvenliği Kurallarımızı
» Farmakovijilans ve Hijyen Kurallarımızı
» Çevre Kurallarımızı Çok detaylı bir şekilde öğrenmesini amaçlanmaktayız.
Her yıl sonunda bir sonraki yıl için eğitim planı ve bütçesi hazırlayarak, yıl içerisinde bu plana uyum sağlamayı hedeflemeye özen gösteririz.
Yıl içerisinde planlı iletilmeyen eğitim talepleri ile bire bir ilgilenerek, bütçelerimiz doğrultusunda gerekli desteği sağlamaya gayret gösteririz. Bununla birlikte Kişisel ve Mesleki Gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile Yetkinlik Bazlı Eğitim Programlarını yürütürüz.
Sürekli öğrenme hedefiyle çalışanlar için “Gezici Kütüphane” mizi kurarak eğitim bütçesinden bağımsız ayırdığımız pay ile personelimizin işleri, ihtiyaçları ve ilgileri doğrultusunda talep ettikleri kitapları Gezici Kütüphane’ mize kazandırmaya gayret gösteririz.

Kariyer Planlama Sürecimiz;
Kariyer planlama anlayışımız çalışanımızın ulaşabileceği bir sonraki pozisyonu ve bu pozisyonla bağlantılı olarak da kariyerinin devamında ulaşabileceği konumları, diğer kariyer olanaklarını, sahip olması gereken teknik yeterlilik ve davranışsal yetkinlikleri, bir sonraki pozisyon için alınması gereken eğitimleri tanımlamak ve çalışanlarıımıza bu çerçevede destek olmaktır.
Tüm çalışanlarımız bir üst pozisyona çıkmak için gerekli olan nitelik, bilgi ve deneyimi hazırlanmış olan pozisyon bazlı Görev Tanımlarından ayrıntılı şekilde öğrenebilmekte ve bir üst pozisyona geçebilmek için hangi konuları başarması gerektiğini bilmektedir.

Ücret Yönetimi ve Sosyal Olanaklarımız;
Ücret araştırmalarını baz alarak çalışanlarımızın bulunduğu pozisyona ait ücretlerini "piyasa ortalamasında toplam gelir" prensibine göre düzenlemekteyiz. Bununla birlikte;
» Yemekhane (Öğle Yemeği Servisi) ve Yemek Kartı Uygulamamız
» Personel Servisimiz (Fabrika çevresi lokasyonlar ve İstanbul Avrupa Yakası için belirlenmiş güzergahlar doğrultusunda)
» Şirket aracı, cep telefonu ve hattı, notebook imkanlarımız (pozisyon bazlı değişkenlik gösterir)
» Şirket Doktorumuz bulunmaktadır. İdari Kadrolarımız için çalışma gün ve saatlerimiz hafta için 5 gün olup 08:00 - 18:00 arasıdır. Üretim Kadrolarımız 3 vardiya 08:00 – 16:00 / 16:00 – 24:00 / 24:00 – 08:00 çalışmaktadır.

İnsan Kaynakları Müdürü
Banu HAMARAT