İK Uygulamalarımız

Firma insan kaynakları oluşturulurken ve planlanırken GMP kuralları ve kalite sitemi konusunda etkin uygulama ihtiyacı göz önünde bulundurulur. Ayrıca GMP ve kalite sistem uygulamalarına yatkın veya bu konuda referans sahibi personel istihdam edilir.

Yeterlilik, Farkındalık ve Eğitim

Firma personeli uzmanlık ve tecrübelerine göre görevlendirilir. Firmamız içerisinde uzun süreler çalışmış olan personel zaman içerisinde yönetim ve karar mekanizmalarında yetki sahibi yapılır.

Eğitim ihtiyacı, bölüm sorumluları tarafından belirlenir. Belirlenen eğitimler eğitim planına kaydedilerek tüm bölüm sorumlularına duyurulur. Plan yıl içerisinde gerekirse revize edilir.

Şirketimize yeni katılan çalışanlara Adaptasyon Eğitimleri uygulanır ve sonuçları kaydedilerek takibi yapılır.

Alt Yapı

Firma üst yönetimi GMP-GLP kurallarına uygun olarak üretim yeri, çalışma alanları ve bununla ilgili tesisleri, proses teçhizatını, destek hizmetleri belirleyerek oluşturur ve sürekliliğini sağlar.

Çalışma Ortamı

Firma üst yönetimi üretim yeri, çalışma alanları ve bununla ilgili tesisleri, proses teçhizatını, destek hizmetleri belirleyerek oluşturmuştur ve sürekliliğini sağlamaktadır. Üst yönetim tüm bu alt yapı ve çalışma ortamının yönetilmesinden sorumludur.