İnsana Yatırım

Teknolojik alanda yapılan atılımın mutlaka insana yapılacak yatırım ile bütünleşmesi gerektiğine inanan POLİFARMA, bu alanda da çalışmalarına hız vermiştir. İnsan kaynakları çalışmaları kapsamında temelde firma içinde oluşan küçük görev gruplarının mevcut sistemlerini verimlilik yönünden daima daha ileri noktalara kendiliğinden taşımalarını sağlayacak bir düşünce ve uygulama yapısının firma içinde tesis edilerek çalışanların tümüyle sisteme sahip çıkması olarak adlandırılabilen bir sonuca ulaşılması hedef olarak belirlenmiştir.

Üretim kapasitesinde ve kalitesinde sağlanan yeni olanak ve gelişmelere paralel olarak yurtiçi pazar payının artırılması hedefi içinde; en iyi hizmeti müşterilere sunabilen bir işleyiş anlayışı ve bilimselliği içinde etkin bir satış ve pazarlama ağının teşkili ve bu ağın uzman yönetim, eğitim, satış, tanıtım ve idari kadrolarla doldurulması yönünde devam eden reorganizasyon çalışmaları hızla devam etmektedir. Bugün toplam 456 seçkin kişiye ulaşan kadrosuyla yurdun her köşesine etkin hizmet götürebilen satış ve pazarlama teşkilatı hedeflerini yakalamanın mutluluğunu ve gelecek hedeflerine koşmanın heyecanını yaşamaktadır.