İş Sağlığı ve Güvenliği

OHSAS 18001 kalite standartlarına uygun olarak prosedür takibi yapan POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. iş sağlığı ve iş güvenliği üzerinde durmaktadır.
Üretimin gerçekleştirdiği parenteral solüsyonların iş ve insan sağlığı açısından hassasiyetinin tam bilincinde olan POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. kendi know-how ve deneyiminden yola çıkarak kalite standartlarını beklenenin üzerinde ve geliştirmiş olarak uygulamaktadır.
POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. “önce sağlık ve güvenlik” temel prensibi ile hareket ederek “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” nin devamlılığını sağlamayı, hedefler ve gözden geçirmelerle performansını sürekli iyileştirmeyi ve bu sayede, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemeyi hedeflemiştir.
Bu amaçla;

  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmeliklere uyulur.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konularında ki tüm riskler değerlendirilir ve işe uygun koruyucu önlemler alınır.
  • Çalışanlarımıza ve müşterilerimize İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlenir.
  • Acil durumlarda kayıpları önlemek için gerekli tedbirler alınır ve uygulanır.
  •  Tüm çalışanlarımızın katılımı ile tehlikeler kaynağında yok edilerek, sağlıklı ve güvenli iş ortamı oluşturulması, sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedeflenir.

“İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” mizin sürekli iyileştirilmesi üst yönetiminde liderliğinde tüm çalışanlarımız tarafından paylaşılan bir sorumluluktur. Tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve taşeronlarımız bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde hareket ederler.


Genel Müdür
Ufuk KUMRULU


16.04.2019