POLİFARMA Form Avantajları

POLİFARMA, parenteral solüsyon üretimini;
 • PF Vakumlu I.V Cam Şişe
 • Polipropilen (PP) Şişe
 • POLİFLEKS® (PP) Polipropilen SFC Port I.V Torba
 • POLİFLEKS® Polivinil klorür (PVC) I.V Torba
olmak üzere 4 ayrı formda gerçekleştirmektedir.

POLİFLEKS® Hacim Avantajları

POLİFARMA, parenteral solüsyon üretiminde;
 • 50 ml
 • 500 ml
 • 1000 ml
 • 100 ml
 • 750 ml
 • 2000 ml
 • 150 ml
 • 850 ml
 • 3000 ml
 • 250 ml
olmak üzere en geniş hacim alternatifi ile Türk Tıbbı’na hizmet vermektedir.

PF Vakumlu Cam Şişe Parenteral Solüsyonlar

1996 yılından itibaren Vakumlu Cam Şişelerde Parenteral Solüsyon üreten Polifarma; Geride bıraktığı 19 yıl içerisinde ürün portföyünü ve üretim teknolojisini yenilemiştir.

2011 yılında modernize edilen yeni üretim departmanlarıyla, Polifarma; Senelik 15 milyon adetlik üretim kapasitesine sahiptir. Cam Şişe ürünlerin geleceğine inanan Polifarma, Vakumlu Cam Şişe üretim departmanına yatırım yapmaya devam etmektedir.

İrrigasyon Solüsyonları

Polifarma endüstrinin lider üreticisi olarak geniş bir İrrigasyon Solüsyonu portföyüne sahiptir. Farklı irrigasyon ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2011 yılından itibaren üretilen Polifarma İrrigasyon Solüsyonları, değişik ambalaj ve hacim formları ile hizmetinize sunulmuştur.

POLİFLEKS® Büyük ve Küçük Hacimli Parenteral Solüsyonlar

POLİFLEKS® Polifarma'nın Polivinil Klorür ve Polipropilen I.V torbalarda ürettiği ürünlerini temsil eden tescilli markasıdır.

2002 yılından itibaren POLİFLEKS® Polivinil Klorür I.V torbada ürün üreten Polifarma; Ürün portföyüne ve üretim teknolojisine yaptığı yatırımlarla Bugün Büyük ve Küçük Hacimli I.V Parenteral Solüsyonu üretiminde, sektörün lider kuruluşu haline gelmiştir. Polivinil Klorür torbada I.V Parenteral Solüsyon üretim kapasitesi senelik 76 milyon adete ulaşmıştır.

2011 yılında yılından itibaren POLİFLEKS® Polipropilen I.V torbada ürün üreten Polifarma, bugün endüstrinin en geniş ürün portföyüne sahip firma konumuna gelmiştir. Özellikle onkoloji ilaçlarının hastalara uygulanmasında tercih edilen Polipropilen I.V Parenteral Solüsyonlarında ürün güvenliğinin önemine inanan Polifarma; 2014 yılı içerisinde gerçekleştirdiği yatırımla SFC Port sistemine geçerek, ürün güvenliğini garanti altına almıştır. Polifarma'nın Polipropilen I.V Parenteral Solüsyonu üretim departmanı senelik 17 milyon adetlik üretim kapasitesine sahiptir. Polifarma Polipropilen I.V Parenteral Solüsyon üretim departmanına yarırım yapmaya devam etmektedir.

Polipropilen

Polipropilen, birçok alanda çok geniş kullanım alanı olan termoplastik bir polimerdir. Termoplastiklerin en hafiflerinden biridir. Organik bileşiklerden etkilenme oranı hayli düşüktür. Tekrar tekrar eritebilir ve çözülebilir. Uluslararası geri dönüşüm kodu "5" tir. Bu da çevre koruma açısından özel bir anlam taşır.

Polipropilen, iyi ısıl kararlılık, ısıl dayanım ve iyi kaynak özellikleri nedeniyle, sağlık sektöründe tercihen kullanılmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), farmasötik ambalajlamada Polipropilen (PP) kullanımını faydalı bulmaktadır. Klinik araştırmalarda, Polipropilen (PP) ambalaj içerisinde ilaç çözüm davranışlarının, cam ambalajlarda hazırlananlara benzer olduğu gözlemlenmiştir.

Polipropilenin erime noktası 130 °C - 171 °C arasındadır. Isıya dayanıklıdır; dolayısıyla polipropilen ambalajlı parenteral solüsyonlar, ikincil ambalaja gerek duyulmaksızın 121°C de otoklav yöntemi ile sterilize edilebilmektedir.

Polipropilen, kimyasal solventlere (asit ve bazlar vs.) karşı yüksek derecede dirençlidir. Torba iç yüzeyi ile solüsyon arasında kimyasal madde geçişi olmaz. İlaç – torba etkileşiminin olmaması, ilaç konsantrasyonunu stabil kılar. Dolayısıyla, hasta solüsyona katılan ilacın tamamını alır.

Polipropilenin su ve su buharı geçirgenliğinin minimum düzeyde olması sayesinde, depolamaya bağlı olarak zaman içerisinde saklanan solüsyonun konsantrasyonu değişmez. Böylece ilaç / solüsyon uzun süre stoklanabilir, güvenle saklanabilir.

Polifarma, cam şişe ve Polivinil klorür (PVC) torba ürünlerine ek olarak Polipropilen (PP) torba ve şişe ürünler de üreterek standartlarını yükseltmiştir.
Devamını Oku

POLİSET® İnfüzyon Setleri

POLİ-SET® Polifarma'nın ürettiği tek kullanımlık Temel İnfüzyon Setlerini temsil eden tescilli markasıdır.

Büyük ve Küçük Hacimli Parenteral Solüsyon üretiminde Türkiye'nin lider kuruluşu olan Polifarma; Ürettiği ürünler ile birlikte kullanılan POLİ-SET® İnfüzyon Setlerinde senelik 39 milyon adet üretim kapasitesine sahiptir.