Tarihçe

1986 yılında kurulan POLİFARMA, 1996 yılında Ecz. Necdet Nuri Kumrulu’nun liderliğinde Parenteral Solüsyon üretmeye başlamış ve bu alanda Türkiye’de ki sayılı firmalardan biri haline gelmiştir. POLİFARMA, 1996’da Bağcılar’da başladığı serum üretimini, 1998’den 2010 yılının sonuna kadar Çatalca’da bulunan fabrikasında sürdürmüştür.

Bu süreçte önce cam formlar, sonrasında PVC torbalarda üretim ve ürün ağının genişletilmesi ile POLİFARMA, parenteral solüsyon üretimi alanında ülkedeki tüm sağlık kuruluşlarına ürün sağlar hale gelmiştir.

Türkiye’nin % 100 yerli sermaye ile üretim yapan serum fabrikası olan POLİFARMA, 2011 yılının Mart ayında, Çatalca’daki faaliyetini 50.000.000 $’lık yatırımla gerçekleştirdiği 30.000 m² kapalı alana sahip Çorlu tesisine taşımıştır. Yöre halkı açısından da ciddi anlamda istihdam yaratan POLİFARMA’nın yatırımlarını Trakya’ya kaydırması, yurt dışına açılma amaçlı stratejik bir karar olduğu için gerek firma gerekse Türkiye ekonomisi açısından da önem taşımaktadır.

2011 yılında üretim tesisinin Türkiye’deki tüm serum ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede planlanmasının arkasında yatan temel nedenlerden biri olan, ülkemizde bulunan tüm serum çeşitlerinin POLİFARMA adına ruhsatlanması ve üretilebilir olması hedefi 2012 yılında gerçekleştirilmiştir.

2012 sonunda ise, POLİFARMA İLAÇ kendisine iki odak nokta belirlemiştir. Bunlardan ilki Türkiye kliniklerinde kullanılan temel parenteral ürünlerin ruhsatlandırılmasıdır ve aynı yıl gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Belirlenen ikinci odak nokta ise kliniklerde daha güvenli, daha pratik, daha ekonomik ve kolay erişilebilir tedavi imkanlarının sunulmasıdır. Bu doğrultuda POLİFARMA; kliniklerde görev yapan sağlık uzmanlarımızın, ürün güvenliği, kişisel güvenlikleri, parenteral tedavi esnasında yaşadıkları temel sorunları, ve ihtiyaç duydukları yenilikçi ürünleri irdelemiş ve Türkiye’de bulunmayan yeni parenteral ürünlere yönelmiştir.

Böylece POLİFARMA standart tedavi protokollerinde yer alan temel ürünlerin ruhsatlandırılmasının yanı sıra, standart tedavi protokollerine girebilecek ürünler üzerine de çalışmaya başlamıştır. Türkiye kliniklerinde daha güvenilir, daha pratik, daha ekonomik ve kolay erişilebilir tedavi seçeneklerini Türk Tıbbının hizmetine sunabilmek hayaliyle çalışan POLİFARMA, 2013 yılında Türkiye’de ilk ve tek olan ilk serumunu %0,45 Sodyum Klorür Çözeltisini, 2014 yılında da serum grubu dışında kalan ilk parenteral ürünlerini (7 farklı flakon) ruhsatlandırmıştır.

Yine 2014 yılında ihracat faaliyetlerini hızlandıran POLİFARMA, halen 15 ülkede ruhsatlandırma faaliyetleri yürütmekte, aktif olarak da 8 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

2015 itibarı ile daha fazla yenilikçi ürünü lokal olarak ruhsatlandırmış ve üretebilir hale gelecek olan POLİFARMA, önce ülkemizin sonra da dünyamızın önde gelen IV çözelti üreticilerinden biri olmak hedefine koşmaktadır.

POLİFARMA, sağlık uzmanlarımızın temel parenteral ürün ihtiyaç ve gereksinimleri üzerine araştırma-geliştirme çalışmalarına hız vererek, klinik dostu yaklaşımını, sağlık uzmanlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak yenilikçi ürünlerle ve bunların aktif tedariki ile ispat edecektir.